Service och Garanti

Den vanligaste typen av garanti är tillverkarens garanti. Du har minst ett års tillverkarens garanti på nya produkter. Under denna garanti kan du kontakta tillverkaren av den berörda produkten i händelse av fel eller brist produkt. Om du har köpt en förlängd garanti, kan du även kontakta tillverkaren direkt. Vänligen ha din förlängda garantis identifikationsnummer till hands när du gör det.

Infotheeks garanti gäller vår Approved Selection produktlinje, begagnad utrustning och komponenter. Om ytterligare tilläggstjänster har tecknats med ditt företag, kan det sätt på vilket vi hanterar din ansökan skilja sig från standardgaranti. För garantifrågor, vänligen kontakta oss på avtalat sätt.

Skadad produkt eller beställning?

Du ska personligen kontrollera varorna för skador och / eller ofullständig order vid mottagandet. Om du ser att en order har levererats felaktigt, är du skyldig att göra en anteckning om detta på kurirens leveranskvitto. I händelse av skada, vänligen acceptera ej leveransen och informera oss omedelbart. Skada på eller förlust av en produkt eller transport ska rapporteras till oss inom två arbetsdagar. Inom denna period kommer vi att göra vårt bästa för att erbjuda dig en lämplig lösning.

Produktreturer

Det är oftast möjligt att returnera en produkt till oss. Fördefinierade villkor måste vara uppfyllda för att hantera returförfrågningar korrekt; extra avgifter kan tillkomma. Returprocessen är enligt följande:

1. Registrering

Du registrerar returen.

2. Godkännande

Infotheek utvärderar returbegäran.

3. Planera

Du kan schemalägga upp-plockning själv.

4. Pick-up

DHL hämtar den registrerade returen.

5. Process

Infotheek processar varorna efter överenskommelse.

Utgången garanti

Det finns ett antal möjliga lösningar om garantin har gått ut. I många fall kan tillverkaren fortfarande reparera produkten för dig. Kontakta tillverkaren, som kommer att ge en offert för kostnaden för reparationen.

  • Du kan också hyra eller leasa ersättningsutrustning från oss
  • Du kan få produkten reparerad en serviceverkstad
  • Du kan kontakta din account manager för att köpa en ersättningsprodukt
  • Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor om möjligheterna

Allmänna eller tekniska frågor?

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du inte kan hitta svaret på din fråga på vår hemsida.

+46 (0) 31 3891280

Tveka inte att maila oss med några andra frågor eller kommentarer som du kan ha. Dina kommentarer hjälper oss att skapa ge bättre service till dig.

info@infotheek.se